» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.

Materiały i opracowania

KSIĄŻKI

"Asany jogi dla współczesnego człowieka" -  M. Grabara, J. Szopa,Wydawnictwo AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice 2011, 266 str.
- Wstęp do książki

"JOGA DLA ZDROWIA" - J. Górna, D. Ortenburger, A. Ortenburger, J. Szopa, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, 118 str.
- Spis treści
- Wstęp

"JOGA ruch-oddech-relaks" - J. Górna, J. Szopa, Wydawnictwo KOS, Katowice, 2005, 167 str. 


OPUBLIKOWANE ARTYKUŁY

Nowość
Effects of hatha yoga on the shaping of the antero-posterior curvature of the spine
Małgorzata Grabara, Janusz Szopa, HUMAN MOVEMENT, 2011, vol. 12 (3), 259– 263
http://versita.metapress.com/content/ej825hh82385k14w/fulltext.pdf


Habitual body posture and mountain position of people practising yoga
M. Grabara, J. Szopa, Biology of Sport 2011; 28(1):51-54 
http://biolsport.com/abstracted.php?level=4&id_issue=847275

FLEXIBILITY OF THE SPINE AND SELECTED JOINTS IN WOMEN PRACTISING HATHA YOGA 
(GIBKOŚĆ KRĘGOSŁUPA I WYBRANYCH STAWÓW U KOBIET ĆWICZĄCYCH HATHA JOGĘ)
Małgorzata  Grabara, Janusz  Szopa, Dariusz  Grabara, Polish Journal of Sports Medicine (Medycyna Sportowa) 2011; 27(1)
http://www.medycynasportowa.edu.pl/abstracted.php?level=4&id_issue=849758

HEALTH BENEFITS OF DOING PHYSICAL EXERCISES YOGA REPORTED BY THE STUDENTS OF THE ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION IN KATOWICE
(KORZYŚCI ZDROWOTNE UPRAWIANIA ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH JOGI W OPINII STUDENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH)
Małgorzata Grabara, Janusz Szopa, Polish Journal of Sports Medicine (Medycyna Sportowa) 2011; 27(2)
http://www.medycynasportowa.edu.pl/abstracted.php?level=4&id_issue=852509


PODSTAWOWE POJĘCIA KLASYCZNEJ JOGI INDYJSKIEJ
Janusz Szopa; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TECHNIKAMI RELAKSACYJNYMI
Janusz Szopa; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 

PODSTAWOWE PRZEKAZY ORAZ POJĘCIA FILOZOFICZNE STAROŻYTNYCH INDII
Janusz Szopa; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 

REKREACYJNE SYSTEMY POPRAWY ZDROWIA
Janusz Szopa Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 

ROLE OF INDIAN YOGA IN PSYCHOPHYSICAL DEVELOPMENT OF POLISH SOCIETY
Janusz Szopa; Academy of Physical Education Katowice, Poland  

ROLA JOGI INDYJSKIEJ W ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNYM POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA
Janusz Szopa; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 

UWAGI NA TEMAT INTERPRETACJI JOGASUTR PATAŃDŻALEGO
Janusz Szopa; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 

JOGA JAKO SYSTEM REKREACJI RUCHOWEJ
Janusz Szopa; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 

ZAPOBIEGANIE BÓLOM KRĘGOSŁUPA POPRZEZ ĆWICZENIA HATHA JOGI
Agnieszka Ulfik; Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

 

LECZNICZE I FIZJOLOGICZNE DZIAŁANIE YOGASANAS
Janusz Szopa; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 

WPŁYW TECHNIK RELAKSACYJNYCH NA PODNIESIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE
Janusz Szopa, Ewa Juszczyk; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 

HATHA YOGA EFFECT ON SPINE ACHE FOR INDIVIDUALS OF DIFFERENT HEALTH BELIEFS
Dorota Ortenburger; Philosophy, Sociology and Psychology Institut

Pedagogical Academy of J. Długosza, Częstochowa

INFLUENCE OF YOGA PRACTICE ON PROPHYLAXIS OF HEALTH
Agnieszka Ulfik; Technical University of Czestochowa

ĆWICZENIA HATHA JOGI W PROFILAKTYCE I KOREKCJI WAD POSTAWY CIAŁA U DZIECI W WIEKU SZKOLNYM
Małgorzata Grabara, Ewa Juszczyk, Janusz Szopa; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 

WPŁYW HATHA-JOGI NA STAN ZDROWIA ĆWICZĄCYCH
Małgorzata Grabara, Janusz Szopa; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

HATHA YOGA EXERCISES EFFECT ON SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL AND MENTAL FUNCTIONING IN OPINION OF CZESTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDENTS
Dorota Ortenburger, Philosophy, Sociology and Psychology Institute Psychology Institute at thePedagogiacl Academy of J. Dlugosza, Czestochowa; 

Joanna Górna, Education Institute, Employment Advise Institute, the Pedagogiacl Academy of J. Dlugosza, Czestochowa; 

Janusz Szopa, Relaxation Techniques and Yoga Institute, Physical Education Department, Management Faculty, Czestochowa University of Technology   


TRENING ANTYSTRESOWY ŁĄCZĄCY SESJĘ ASAN HATHA JOGI ORAZ ELEMENTY PRACY Z UMYSŁEM 
Michał Dziadkiewicz; Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

FILOZOFIA ASANY 
Piort Marcinów