» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.

Joga akademicka

Joga akademicka jest systemem aktywności prozdrowotnej opartym na ćwiczeniach fizycznych hatha jogi oraz technikach relaksacyjnych.


Celem jogi akademickiej jest utrzymanie oraz poprawa zdrowia psychofizycznego człowieka.

Metody wykorzystywane w jodze akademickiej są potwierdzone naukowo, w szczególności oparte są o naukę o rekreacji ruchowej. 


Joga akademicka opiera się na następujących wartościach:

 • zdrowiu i bezpieczeństwie uczestników, 
 • procesowym podejściu do ćwiczeń prowadzących do osiągnięcia  dobrostanu psychofizycznego, nie zaś na wyniku sportowym,
 • krytycznej dyskusji i wypracowywaniu własnych doświadczeń przez ćwiczących pod warunkiem zachowania reguł bezpieczeństwa, 
 • wykorzystywaniu metod rekreacji ruchowej, które są mierzalne, powtarzalne i doświadczalnie sprawdzone, 
 • badaniu różnych tradycji jogi indyjskiej w oparciu o założenia nauki o kulturze fizycznej.

Janusz Szopa, Michał Dziadkiewicz 2007 Stowarzyszenie Jogi Akademickiej zostało zarejestrowane aby jednoczyć środowisko ludzi zajmujących się jogą akademicką. 


Cele i sposoby działania 

Celem Stowarzyszenia jest: 
 • propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych poprzez jogę, 
 • prowadzenie, uczestniczenie i wspieranie badań naukowych nad jogą, 
 • stosowanie, zachowywanie i rozpowszechnianie rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem jogi, 
 • teoretyczne i praktyczne szkolenie członków w systemie jogi oraz relaksacji, 
 • rehabilitacja ruchowa, 
 • profilaktyka zdrowia, 
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wszechstronnemu psychofizycznemu rozwojowi człowieka, 
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promocji zdrowia, 
 • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych realizujących powyższe cele. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
 • organizowanie kursów, szkoleń, obozów sportowych, konferencji, konwencji, odczytów, sesji naukowych, seminariów związanych z celami Stowarzyszenia, 
 • działalność wydawniczą w tym publikacje książkowe, biuletyny, czasopisma, wydawnictwa multimedialne, prowadzenie serwisu internetowego, 
 • kontakty z klubami i organizacjami krajowymi lub zagranicznymi o podobnych celach, 
 • doradztwo i pomoc organizacyjną lub rzeczową dla członków oraz innych podmiotów współpracujących w realizacji celów statutowych. 

Skład Zarządu SJA: 

Statut Stowarzyszenia Joga Akademicka [PDF 1,7MB]