» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.

Kontakt z nami

Adres:
Stowarzyszenie Jogi Akademickiej
ul. Wysockiego 32A m.2
42-224 Częstochowa

Rachunek bankowy:
ING Bank Śląski O/Częstochowa: 90 1050 1142 1000 0023 2504 4937

Adres e-mailowy: 
jogaakademicka@gmail.com 

Kontakt do Prezesa STJ 
Anna Mochnacka, 500 460 910, hana.moch1111@gmail.com; 

Informacji o kursach instruktorskich udziela: 
Maria Krzemińska, 697 245 455, krzem712@gmail.com