» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Jogi Akademickiej z siedzibą w Częstochowie przy ul. Schillera 4 m. 37, KRS 0000290676 (dalej: „Administrator”).
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
  • przesyłanie Pani/Panu newslettera Stowarzyszenia Jogi Akademickiej – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • prowadzenia działań marketingowych, poprzez przesyłanie informacji w tym zakresie na podany przez Panią/Pana adres e-mail – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Tym samym niepodanie danych skutkować będzie niemożnością jego otrzymania.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom pośredniczącym w wykonaniu zadań Administratora, a w szczególności dostawcom usług IT, dostawcom oprogramowania, zgodnie z obowiązującą regulacją prawną w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody możliwe jest poprzez wysłanie żądania w tym zakresie na adres e-mail Administratora.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail jogaakademicka@gmail.com.