» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.

Instruktor Hatha Jogi

Informujemy, że w oparciu o decyzję Komisji Metodyczno-Szkoleniowej Zarządu Głównego TKKF z dnia 07.02.2012, kształcimy instruktorów w specjalności hatha joga wg autorskiego programu opracowanego przez prof. AWF dr hab. Janusza Szopę. 

Organizacja kursu


Kurs Instruktora Hatha Jogi składa się z dwóch części:
Części ogólnej (w wymiarze 60 godzin) prowadzonej zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie kształcenia kadr instruktorów rekreacji ruchowej” Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,

Części specjalistycznej (w wymiarze 100 godzin) obejmującej zajęcia warsztatowe i wykłady, w tym m.in.: praktykę hatha jogi, metodykę, psychofizjologię oraz filozofię jogi,  a także techniki relaksacji Jacobsona i Schultza.

W ramach kursu zajęcia poprowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, bądź z nią współpracujący: prof. J. Szopa, dr M. Grabara, dr A. Ulfik, dr J. Górna, dr M. Harciarek, dr M. Dziadkiewicz,lek. med. Arkadiusz Ortenburger

Po zaliczeniu wszystkich egzaminów i dokonaniu wszelkich formalności, absolwenci kursu otrzymają tytuł "Instruktor Hatha Joga" poświadczony legitymacją  wydaną przez Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF. Uzyskany zawód  uprawnia do samodzielnego prowadzenia zajęć z hatha jogi, zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi w klubach, ośrodkach rekreacyjnych, szkołach itp.

Można uczestniczyć tylko w części specjalistycznej kursu i otrzymać zaświadczenie ukończeniu „Kursu specjalistycznego z zakresu metodyki i techniki ćwiczeń hatha jogi” wydane przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Częstochowskiej. 
Ta forma dokształcenia skierowana jest przede wszystkim do:

  • osób pragnących zapoznać się metodyką i techniką wykonywania ćwiczeń hatha jogi, z uwzględnieniem osiągnięć współczesnej nauki o kulturze fizycznej, 
  • osób posiadających już tytuł zawodowy instruktora rekreacji ruchowej w innej specjalności wydany przed wejściem w życie obecnej Ustawy o sporcie, które z uwagi na posiadane kwalifikacje i wykonywaną pracę pragną poprawić "swoją atrakcyjność zawodową", 
  • osób które pragną poprawić swoją praktykę.

Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy z Marią Krzemińską krzem712@gmail.com.

Kierownik merytoryczny kursu  - Prof. AWF dr hab. Janusz Szopa


Nasze kursy i szkolenia:
Instruktor Hatha JogiStudia podyplomowe "Relaksacja i Joga", Kurs relaksacji