» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.

Instruktor Hatha Jogi

Informujemy, że w oparciu o decyzję Komisji Metodyczno-Szkoleniowej Zarządu Głównego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z dnia 07.02.2012, kształcimy instruktorów rekreacji ruchowej w specjalności hatha joga. Program został opracowany przez prof. AWF dr hab. Janusza Szopę. Według tego programu przez kilkanaście lat były prowadzone kursy wielokrotnie weryfikowane m.in. przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz AWF w Katowicach. 

Organizacja kursu


W trakcie 160-cio godzinnego programu realizowane są zajęcia warsztatowe i wykłady, w tym m.in.: praktyka hatha jogi, metodyka prowadzenia zajęć, psychofizjologia oraz filozofia jogi, podstawy anatomii i fizjologii, aspekty prawne i marketingowe pracy instruktora, dietetyka, zarządzanie stresem a także techniki relaksacji Jacobsona i Schultza.

W ramach kursu zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, bądź z nią współpracujący: prof. AWF dr hab. J. Szopa, prof. AWF dr hab M. Grabara, dr A. Ulfik, dr J. Górna, dr M. Harciarek, dr M. Dziadkiewicz, mgr Konrad Kostka, lek. med. Arkadiusz Ortenburger.

Po zaliczeniu wszystkich egzaminów i dokonaniu wszelkich formalności, absolwenci kursu otrzymują tytuł "Instruktor Hatha Joga" poświadczony legitymacją  wydaną przez Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF. Uzyskany zawód  uprawnia do samodzielnego prowadzenia zajęć z hatha jogi, zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi w klubach, ośrodkach rekreacyjnych, szkołach itp.

Kurs skierowany jest przede wszystkim do osób:

  • pragnących zapoznać się z metodyką i techniką wykonywania ćwiczeń hatha jogi, z uwzględnieniem osiągnięć współczesnej nauki o kulturze fizycznej, 
  • pragnących poprawić swoją praktykę.
Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy z Marią Krzemińską krzem712@gmail.com.

Kierownik merytoryczny kursu  - Prof. AWF dr hab. Janusz Szopa


Nasze kursy i szkolenia:
Instruktor Hatha JogiStudia podyplomowe "Relaksacja i Joga"