» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.

Prof. AWF dr hab. Małgorzata Grabara

Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Prof. AWF, kierownik Zakładu Kinezypsychoprofilaktyki i Promocji Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Instruktor rekreacji ruchowej z zakresu fitness - ćwiczenia psychofizyczne w oparciu o system ćwiczeń hatha jogi, a ponadto instruktor fitness – aerobic, specjalista z zakresu korekcji wad postawy ciała. 

Autorka lub współautorka 60 publikacji naukowych z zakresu wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej, w tym również książki „Asany jogi dla współczesnego człowieka”. Wykładowca na kursach instruktorskich rekreacji ruchowej w oparciu o system fizycznych ćwiczeń jogi. 

Prowadzi badania naukowe dotyczące wpływu ukierunkowanej aktywności ruchowej na postawę ciała, gibkość i inne elementy sprawności fizycznej u dzieci i młodzieży, a także osób starszych. Znaczącym wycinkiem tych badań jest ocena prozdrowotnego wpływu ćwiczeń hatha jogi i popularyzacja jogi fizycznej jako formy rekreacji ruchowej.Zapoznaj się także z osobami: