» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.

Dr Mirosław Harciarek

Mirosław Harciarek, dr psychologii, specjalność psychologia kliniczna oraz psychologia zarządzania. 

Katedra Socjologii i Psychologii Zarządzania Wydziału Zarządzania  Politechniki Częstochowskiej. Instruktor i wykładowca na Kursach Instruktorów Ćwiczeń Relaksująco-Koncentrujących organizowanych przez ZG TKKF. Organizator i prowadzący zajęcia na kursach jogi o charakterze psychoprofilaktycznym. 

Wykładowca na kursach instruktorskich rekreacji ruchowej w oparciu o system fizycznych ćwiczeń jogi. 
Wykładowca na Studium Podyplomowym Technik Relaksacyjnych AWF Wrocław, jak również na Studium Podyplomowym Technik Wschodnich tejże uczelni. Tematyka prowadzonych zajęć obejmuje: trening relaksacyjny Schultza, trening relaksacyjny Jacobsona, psychologię jogi, psychofizjologiczne podstawy ćwiczeń hatha-jogi, podstawy medytacji i pracy z umysłem. 

Autor 2 książek, współredaktor 3 książek oraz około 40 artykułów naukowych z zakresu psychologii poznawczej, problematyki stresu i profilaktyki. 

Prowadzący zajęcia o charakterze psychoterapeutycznym z wykorzystaniem ćwiczeń jogi. Autor kaset relaksacyjnych: Relaks i Redukcja stresu. 

Strona www: www.psychoterapia-nerwice.com