» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.
25-cio lecie jogi akademickiej w Częstochowie
25-cio lecie jogi akademickiej w Częstochowie

Naszą działalność rozpoczęliśmy w kwietniu 1995 roku, kiedy na warsztaty jogi do Częstochowy przyjechał Ravi Javalgekar – hinduski profesor, autor książki „Joga lecznicza”. Po jego wyjeździe została założona sekcja jogi Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Częstochowskiej. W działanie tej sekcji od początku zaangażowali się Janusz Szopa, Maria Krzemińska i Joanna Górna, potem dołączyli Agnieszka Ulfik i Michał Dziadkiewicz. Kolejną osobą, która podjęła współpracę była Małgorzata Grabara. Naszym celem było propagowanie i wsparcie idei starożytnej jogi poprzez naukę. Uzyskaliśmy stosowne urzędowe certyfikaty uprawniające do wprowadzenia od 1997 roku technik relaksacyjnych i jogi do zajęć dydaktycznych w wyższych uczelniach. W tym też roku zorganizowaliśmy pierwszy kurs instruktora jogi w Częstochowie, a od 1998 roku w ramach AZS organizowane były obozy jogi dla studentów, konwencje, warsztaty i pokazy ćwiczeń. W 1999 roku powołaliśmy Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Omega, którego zadaniem była promocja akademickiego spojrzenia na jogę. Zapraszaliśmy wielokrotnie uznanych międzynarodowych specjalistów jogi, w tym: dr Gabriellę Gubilaro, Geetę Iyengar, Michaela Forbsa, Faeqa Birię, Shah, Rajvi. 
W 2001 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zezwoliło na prowadzenie przez nasze środowisko szkoleń instruktorów rekreacji ruchowej w oparciu o system hatha jogi.  Do dzisiaj zorganizowaliśmy 38 edycji tych kursów w Częstochowie oraz 14 w Toruniu, promując około 1300 instruktorów. 

W październiku 2002 roku przy naszym aktywnym udziale przeprowadzono zgromadzenie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara, czynności związane z rejestracją powierzono Komitetowi założycielskiemu w osobach Janusza Szopy oraz Michała Dziadkiewicza. Stowarzyszenie zarejestrowano 10 kwietnia 2003 r. W tym czasie powstał także Zakład Technik Relaksacyjnych i Jogi w Politechnice Częstochowskiej, w ramach którego zorganizowano m.in. dwie ogólnopolskie konferencje naukowe „Stres i jego modelowanie”. W 2004 roku nawiązaliśmy ścisłą współpracę z AWF Katowice oraz uczelniami i instytucjami indyjskimi prowadzącymi badania nad oddziaływaniem jogi na osoby ćwiczące. Równocześnie ćwiczenia jogi zostały wprowadzone do uniwersytetów trzeciego wieku. Pierwszym był UTW przy ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (dzisiaj Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza). 

15 października 2007 roku zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie Jogi Akademickiej. Stowarzyszenie wyrosło z koncepcji jogi akademickiej opracowanej przez Janusza Szopę i Michała Dziadkiewicza. Jako główne wartości nauczania i badań nad jogą wskazano:
  • zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, 
  • procesowe podejście do ćwiczeń prowadzących do osiągnięcia dobrostanu psychofizycznego, nie zaś dążenie do osiągnięcia wyniku sportowego,
  • krytyczną dyskusję i wypracowywanie własnych doświadczeń przez ćwiczących pod warunkiem zachowania reguł bezpieczeństwa, 
  • wykorzystywanie metod rekreacji ruchowej, które są mierzalne, powtarzalne i doświadczalnie sprawdzone, 
  • badanie różnych tradycji jogi indyjskiej w oparciu o założenia nauki o kulturze fizycznej.

Tym samym środowisko jogi akademickiej weszło na własną ścieżkę praktyki i badań naukowych nad jogą. Zwieńczeniem tego procesu było nawiązanie współpracy ze środowiskiem TKKF Toruń, w szczególności z Prezesem Ryszardem Kowalskim i włączenie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (obwieszczenie Ministra Sportu z  dnia 17 stycznia 2020 r., Monitor Polski 2020, poz. 158).   

W latach 2006–2007 braliśmy udział w Przystanku Woodstock organizowanym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a od 2008 roku – uczestniczymy w licznych projektach europejskich i samorządowych oraz w dokształcaniu terapeutów uzdrowiskowych. Od wielu lat na terenie Częstochowy, dzięki inicjatywie Joanny Górnej współpracujemy ze Stowarzyszeniem Amazonki, a także z Hospicjum Dar Serca. 

Jesteśmy współautorami programów studiów podyplomowych „Relaksacja i joga” prowadzonych na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa. Od 2011 roku studia ukończyło około 300 słuchaczy. 

W latach 2014-2019 współorganizowaliśmy sześć edycji ogólnopolskich konferencji naukowych: „Joga w kontekstach kulturowych”, a w latach 2016-2017 – dwóch ogólnopolskich konferencji naukowych „Jakość życia & joga i sztuki walki”. Jesteśmy autorami lub współautorami około 100 artykułów naukowych, 4 książek, kilkudziesięciu referatów na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych z zakresu jogi.  

Publikacja: 2020-04-11 11:13:55