» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.
Trwają zapisy na kolejny kurs instruktora HATHA JOGI w Toruniu
Trwają zapisy na kolejną edycję kursu instruktora w specjalności hatha joga. Kierownikiem merytorycznym jest prof. AWF dr hab. Janusz Szopa

Informujemy, że w oparciu o decyzję Komisji Metodyczno-Szkoleniowej Zarządu Głównego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF) z dnia 07.02.2012, kształcimy instruktorów w specjalności hatha joga wg autorskiego programu opracowanego przez prof. AWF dr hab. Janusza Szopę. Program powstał przed kilkunastu laty. Według jego założeń  szkolenia odbywały się pod egidą Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Po zaliczeniu wszystkich egzaminów i dokonaniu wszelkich formalności, absolwenci kursu otrzymują tytuł zawodowy "Instruktor Hatha Jogi" poświadczony legitymacją wydaną przez Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF. Uzyskany zawód uprawnia do samodzielnego prowadzenia zajęć z hatha jogi, zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi w klubach, ośrodkach rekreacyjnych, szkołach itp.

Można uczestniczyć tylko w części specjalistycznej kursu. Ta forma dokształcenia skierowana jest przede wszystkim do:

  • osób pragnących zapoznać się metodyką i techniką wykonywania ćwiczeń hatha jogi, z uwzględnieniem osiągnięć współczesnej nauki o kulturze fizycznej, 
  • osób posiadających już tytuł zawodowy instruktora rekreacji ruchowej w innej specjalności wydany przed wejściem w życie obecnej Ustawy o sporcie, które z uwagi na posiadane kwalifikacje i wykonywaną pracę pragną poprawić "swoją atrakcyjność zawodową", 
  • osób które pragną poprawić swoją praktykę.

Zajęcia w części specjalistycznej prowadzą: prof. AWF dr hab. Janusz Szopadr Agnieszka Ulfik, mgr Konrad Kostka i lek. med. Marzena Jaworska, mgr Agnieszka Kmiecik.

Informacje uzyskasz w Toruńskim Związku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Szosa Chełmińska 75, 
87-100 Toruń tel./fax (+48) 56 652 21 68 tel. (+48) 56 663 47 10 e-mail: tkkf@maraton.pl.

Publikacja: 2016-03-13 18:20:15