» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.
Tytuł DOKTORA HONORIS CAUSA dla Janusza Szopy

W dniu 2 marca 2016 r. o godz. 11.00 w Akademickim Centrum Kultury i Sportu w Częstochowie, al. Armii Krajowej 23/25 odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej profesorowi Januszowi Szopie.

Janusz Szopa dr hab., profesor wizytujący Politechniki Częstochowskiej, profesor nzw. AWF Katowice jest specjalistą w zakresie stosowania metod matematycznych w naukach technicznych i zarządzaniu, a także w zakresie nauki o kulturze fizycznej (w specjalności rekreacja ruchowa). Jego dorobek naukowy składa się z 3 książek, 1 skryptu monograficznego oraz przeszło 190 publikacji naukowych, opublikowanych 
w renomowanych czasopismach zagranicznych i krajowych, takich jak: Journal of the Engineering Mechanics Division ASCE, ZAMM, Journal of Sound and Vibration, Journal 
of Technical Physics, Ingenieur - Archiv, Archiwum Automatyki i Telemechaniki, Me-chanika Teoretyczna i Stosowanaora Mechanika i Komputer, Medycyna Sportowa, Human Movement, Biology of Sport, Journal of Physical Therapy Science. Opracował metody badania charakterystyk zjawisk losowych przy wykorzystaniu stochastycznych równań całkowych, badania wrażliwości stochastycznych układów dynamicznych, miarę wrażliwości dla układów chaotycznych. Badał zachowania chaotycznych układów drgających o wielu stopniach swobody, wpływ losowości na drgania chaotyczne, zastosowanie teorii procesów stochastycznych oraz teorii chaosu do badania wartości pieniądza oraz zachowań giełdy papierów wartościowych, jak również oddziaływanie ćwiczeń relaksacyjnych oraz ćwiczeń fizycznych jogi na organizm człowieka. 

Sprawował szereg funkcji akademickich. W latach 1990 – 1996 był prorektorem ds. nauki, 
w latach 1996 – 2002 rektorem Politechniki Częstochowskiej, w latach 2002 – 2005 dziekanem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, a w latach 2012 – 2013 dziekanem Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. W trakcie pełnienia funkcji rektora 
w Politechnice Częstochowskiej wdrożono reformy gospodarcze, usamodzielniając podstawowe jednostki organizacyjne uczelni. W tym czasie liczba studentów Politechniki Częstochowskiej osiągnęła stan prawie 23 tysięcy. W latach 1994 - 1998 był członkiem Rady Miasta Częstochowy oraz pracował w Komisjach Gospodarki i Rewizyjnej. 

Jest promotorem zdrowego stylu życia, twórcą i kierownikiem kursów instruktora rekreacji ruchowej w oparciu o system ćwiczeń hatha jogi. Kursy te ukończyło przeszło 700 osób. Kieruje studiami podyplomowymi "Relaksacja i joga" w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Współtworzył program kształcenia terapeutów uzdrowiskowych. 

Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001) oraz Złotą Odznaką Ministra Sportu „Za Zasługi dla Sportu” (2005). 

W latach 2013 i 2014 uzyskał dyplom Najlepszego Profesora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 

W 2014 roku został nominowany w Plebiscycie 25-lecia organizowanym przez Gazetę Wyborczą, do grona 25 osób najbardziej zasłużonych dla Częstochowy i regionu w ostatnim ćwierćwieczu. 

W 2015 roku za swą działalność jako wolontariusz w Stowarzyszeniu Hospicjum "Dar Serca" oraz w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom "Skrawek Nieba" otrzymał tytuł "Mecenas Pomocy Społecznej" miasta Częstochowy.

Profesor Janusz Szopa prosi, aby zamiast kwiatów przy składaniu życzeń i gratulacji ofiarować dobrowolne datki pieniężne do wystawionej skarbonki na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom "Skrawek Nieba".

Publikacja: 2016-02-17 17:19:58