» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Jogi Akademickiej zostało zarejestrowane aby jednoczyć środowisko ludzi zajmujących się jogą oraz wykorzystując narzędzia współczesnej nauki prowadzić nad nią badania. Dlatego też poniżej została podana definicja jogi akademickiej oraz sposób jej rozumienia.

 

Joga akademicka jest systemem pracy z ciałem opartym na ćwiczeniach fizycznych hatha jogi oraz technikach relaksacyjnych.

Celem jogi akademickiej jest utrzymanie oraz poprawa zdrowia psychofizycznego człowieka zgodnie z koncepcją Health-Related Fitness.

Wykorzystywane są przez nią te metody pracy z ciałem i umysłem, które są powtarzalne, mierzalne i doświadczalnie sprawdzone.

Wykorzystywane są przez nią doświadczenia różnych szkół hatha jogi w zakresie metod i technik dających się zweryfikować naukowo.

Opiera się ona na osiągnięciach współczesnej nauki z zakresu: anatomii, antropomotoryki, biochemii, biologii, biomechaniki, filozofii, fizjologii, kinantropometrii, kinezypsychoprofilaktyki, korektywy, kultury fizycznej, medycyny, neurofizjologii, psychologii, rehabilitacji, socjologii, metodyki nauczania i innych.

Zezwala ona na własną inwencję twórczą i poszukiwanie rozwiązań we własnym ciele.

Przedmiotem zainteresowania jogi akademickiej jest zrównoważony rozwój człowieka.  

Janusz Szopa AWF KatowiceCele i sposoby działania
 

Celem Stowarzyszenia jest
 • propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych poprzez jogę, 
 • prowadzenie, uczestniczenie i wspieranie badań naukowych nad jogą, 
 • stosowanie, zachowywanie i rozpowszechnianie rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem jogi, 
 • teoretyczne i praktyczne szkolenie członków w systemie jogi oraz relaksacji, 
 • rehabilitacja ruchowa, 
 • profilaktyka zdrowia, 
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wszechstronnemu psychofizycznemu rozwojowi człowieka, 
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promocji zdrowia, 
 • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych realizujących powyższe cele. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
 • organizowanie kursów, szkoleń, obozów sportowych, konferencji, konwencji, odczytów, sesji naukowych, seminariów związanych z celami Stowarzyszenia, 
 • działalność wydawniczą w tym publikacje książkowe, biuletyny, czasopisma, wydawnictwa multimedialne, prowadzenie serwisu internetowego, 
 • kontakty z klubami i organizacjami krajowymi lub zagranicznymi o podobnych celach, 
 • doradztwo i pomoc organizacyjną lub rzeczową dla członków oraz innych podmiotów współpracujących w realizacji celów statutowych. 

Skład Zarządu SJA: